نمونه عکس 360 درجه

تور مجازی با اهداف متفاوت ساخته و تهیه میشوند. کاربردهای زیر در تور مجازی رونیک مپ مورد استفاده قرار گرفته است.

دسته بندی تور مجازی :

1
تور مجازی

این نوع تورها با فرمت html بوده و قابلیت اجرا در صفحات اینترنت، شبکه محلی، کامپیوتر شخصی، تبلت و لپ تاپ را دارد.

تور مجازی آفلاین

این نوع تور فقط در برنامه و محیط Google Maps قابل مشاهده میباشد.

تور مجازی گوگل

این نوع تورها با فرمت html بوده و قابلیت اجرا در صفحات اینترنت، شبکه محلی، کامپیوتر شخصی، تبلت و لپ تاپ را دارد.

نمایی از قبل و بعد از طراحی را با زاویه 360 درجه را به نمایش میگذارد.

قبل و بعد از طراحی

4
تور مجازی

نمایشگاه مجازی

این نوع تورها با فرمت html بوده و قابلیت اجرا در صفحات اینترنت، شبکه محلی، کامپیوتر شخصی، تبلت و لپ تاپ را دارد.

نمایشگاه مجازی در فضای تور مجازی قابل اجرا میباشد.

نمایشگاه مجازی

لیست قیمت تور مجازی

لیست قیمت با تعداد عکس های مختلف

لیست قیمت تور مجازی

لیست قیمت با تعداد عکس های مختلف
نمایش