مراحل ثبت سفارش:

  1. از منوی سفارش، گزینه ثبت سفارش را انتخاب میکنیم.
  2. با توجه به تعداد عکس های مورد نیاز، پکیج مورد نظر را انتخاب میکنبم.
  3. دکمه افزودن به سبد خرید را کلیک میکنیم.
  4. پس از بررسی سفارش، دکمه "ادامه جهت تسویه حساب" را کلیک میکنیم.
  5. در قسمت آخر، مشخصات فردی و آدرس خود را وارد نموده و دکمه ثبت سفارش را کلیک نمایید.

مراحل ثبت سفارش:

1- از منوی سفارش، گزینه ثبت سفارش را انتخاب میکنیم.

2- با توجه به تعداد عکس های مورد نیاز، پکیج مورد نظر را انتخاب میکنبم.

3- دکمه افزودن به سبد خرید را کلیک میکنیم.

4- پس از بررسی سفارش، دکمه “ادامه جهت تسویه حساب” را کلیک میکنیم.

5- در قسمت آخر، مشخصات فردی و آدرس خود را وارد نموده و دکمه ثبت سفارش را کلیک نمایید.