نمونه های تور مجازی با فرمت html

باغ عمارت صفاجو

جهت گشت و گزار در باغ عمارت صفاجو با نمای 360 درجه روی لینک زیر کلیک نمایید.
باغ تالار

مجتمع آموزشی ضحی

جهت مشاهده کامل مجتمع آموزشی ضحی با نمای 360 درجه روی لینک زیر کلیک نمایید.
مدرسه

مدرسه ایران زمین

جهت مشاهده مدرسه ایران زمین با نمای 360 درجه روی لینک زیر کلیک نمایید.
مدرسه

دندانپزشکی کودکان پونک

برای مشاهده مجموعه دندانپزشکی کودکان پونک با نمای 360 درجه روی لینک زیر کلیک نمایید.
دندانپزشکی

نمایشگاه موندلو Mondello

جهت مشاهده کامل نمایشگاه موندلو با نمای 360 درجه روی لینک زیر کلیک نمایید.
فروشگاه

عمارت شیخ خان

جهت گشت و گزار در باغ عمارت شیخ خان با نمای 360 درجه روی لینک زیر کلیک نمایید.
باغ تالار

باغ تالار آدرینا

جهت گشت و گزار در باغ تالار آدرینا با نمای 360 درجه روی لینک زیر کلیک نمایید.
باغ تالار

فنی حرفه ای دخترانه ضحی

جهت مشاهده کامل فنی حرفه ای دخترانه ضحی با نمای 360 درجه روی لینک زیر کلیک نمایید.​
باغ تالار