کلیپ نمای 360 درجه قبل و بعد از طراحی آشپزخانه شماره (1)

در این ویدیو نمای قبل و بعد از طراحی آشپزخانه مرور شده و بیننده را با فضای بعد از طراحی آشپزخانه آشنا میکند.

واقعیت مجازی

با این روش به بیننده دید کاملتری از فضای طراحی شده ارایه میشود.

کلیپ نمای 360 درجه آشپزخانه شماره (2)

در این ویدیو نمای آشپزخانه مرور شده و بیننده را با فضای بعد از طراحی آشپزخانه آشنا میکند.

واقعیت مجازی

با این روش به بیننده دید کاملتری از فضای طراحی شده ارایه میشود.

کلیپ نمای 360 درجه دکوراسیون داخلی شماره (3)

در این ویدیو نمای دکوراسیون داخلی مرور شده و بیننده را با فضای بعد از طراحی آشپزخانه آشنا میکند.

واقعیت مجازی

با این روش به بیننده دید کاملتری از فضای طراحی شده ارایه میشود.

تور مجازی 360 درجه

نمایش قبل و بعد از طراحی (برای مشاهده لطفا وارد حساب کاربری شوید)